octombrie 17, 2019

Proiect -“O Șansă pentru Economia Socială”

Asociatia Next Level-Integrative Counselling Solutions, alaturi de partenerii  sai, a demarat in luna august 2019 proiectul:

„O șansă pentru economia socială! POCU/449/4/16/127540

Vom asigura in cadrul acestui proiect coaching-ul  pentru cei 112 participanti in construirea planurilor de afaceri si participarea lor in concursul pentru castigarea finantarii de pana la 100,000EUR/plan de afacere.  Ulterior vom insoti in coaching castigatorii finantarii pentru demararea si implementarea  planurilor de afaceri. 

Perioada de implementare: 36 de luni începand cu data semnării contractului de finanțare nerambursabilă, respectiv 19 August 2019. 

 Buget: valoare totală de 11,701,446.09 lei, din care: 

– cofinanțare în valoare de 9,946,229.19 lei (85%) din Fondul Social European/ Programul Operațional Capital UmanComponenta 1 „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, Axa prioritară 4-“Incluziunea socială și combaterea sărăciei”

Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare

Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă, 

Obiectiv Specific4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă – cofinanțare în valoare de 1,755,216.90 lei (15%) din bugetul național  

Obiectivul general este reprezentat de consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială din regiunile de dezvoltare Sud – Muntenia, Sud – Est si Centru, prin înființarea, dezvoltarea șînsoțirea într-o manieră autosustenabilă a minim 21 structuri de economie socială în cadrul celor 3 regiuni. 

 Obiectivele specifice ale proiectului 

  • Înființarea a minim 21 întreprinderi sociale,  în cele 3 regiuni de implementare ale proiectului (minim 5 în mediul rural), în care vor lucra minim 10 persoane din grupuri vulnerabile.  
  • Minim360 persoane din regiunile de implementare vor fi informate cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului cu privire la beneficiile  antreprenoriatului social asigurând îmbunătățirea vizibilității economiei sociale.  
  • Dezvoltarea competențelor antreprenoriale și manageriale în economia socială și a competențelor informatice pentru susținerea dezvoltării spiritului antreprenorial și inovator a 112 persoane, din cele 3 regiuni de implementare, care doresc să inițieze o activitate independentă prin participarea acestora la cursuri de formare în domeniul antreprenoriatului.  
  • Acordarea de consultanță și consiliere pentru minim 21 persoane selectate în vederea implementării planurilor de afaceri. 
  • Monitorizarea funcționării a minim 21 de întreprinderi de economie socială 
  • Crearea de minim 11 parteneriate pentru sustenabilitatea proiectului între structurile de economie socială înființate în proiect și Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din județele în care își au sediile structurile de economie socială înființate prin proiect, primăriile din localitatile în care își desfășoară activitatea structurile de economie socială și/sau furnizorii de servicii sociale, publici șprivate. 
  • Elaborarea unei analize detaliate a economiei sociale la nivelul celor trei regiuni în care se implementează proiectul (Sud- Muntenia, Sud Est si Centru) 

Grupul țintă al proiectului este format din 112 persoane care doresc să înființeze structuri de economie socială, din care: 

– minim 5 persoane cu vârste între 55-64 ani;  

– minim 2 persoane cu dizabilități; 

– minim 7 șomeri tineri, de lungă durată (cu vârsta peste 24 ani);  

– minim 45 femei; 

– minim 10 persoane din mediul rural.  

Cei care doresc sa se inscrie in proiect pot trimite solicitarea la Email: proiect@sansa-sociala.ro sau contact@insidemind.ro.

Mai multe informatii despre proiect pe Website: www.sansa-sociala.ro